Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline: 0842963456
  • Hotline: 0869562562
  • Hotline: 0842963456
  • Hotline: 0869292562

Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ 2.2

01/06/2023 07:37

Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ 2.2

SDT Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống PVDF cho hệ thống dẫn H2SO4 98% Năm thực hiện 2015

Thong ke